Ba Lô Học Sinh, Cặp Học Sinh – Sản Xuất Và Kinh Doanh