Băng Keo OPP (Trong, Đục và Màu), Băng Keo Dán Thùng