Dàn Âm Thanh (Hội Trường, karaoke, Sân Khấu,..) – Thiết Kế Và Lắp Đặt