Đồ Nội Thất – Thiết Kế Và Sản Xuất, Lắp Đặt Đồ Nội Thất