Gạch Không Nung, Gạch Block – Sản Xuất Và Bán Buôn