Giấy Đề Can, Decal, Giấy In Nhãn (Dạng Cuộn, Tờ,.)