Hóa Chất – Sản Xuất, Nhập Khẩu Và Phân Phối Hóa Chất