Keo Nhiệt, Keo Hotmelt (Dạng Hạt, Bột, Viên, Khối)