Khẩu Trang Vải, Khẩu Trang Than Hoạt Tính – Sản Xuất và Bán Buôn