Nước Uống Đóng Chai, Đóng Bình – Sản Xuất và Phân Phối