Ô Dù Che Nắng, Ô Dù Che Mưa – Sản Xuất và Bán Buôn