Công Ty TNHH Quốc Tế TM Dịch Vụ ASTA

Công Ty TNHH TM DV Quốc Tế ASTA độc quyền bia thụy sĩ của nhà máy APPENZELLER BIER, Thụy Sĩ. Nhà máy Appenzeller Bier được gia đình họ Locher tiếp quản từ năm 1886. Thành phần nguyên liệu cơ bản là nguồn nước ngầm từ vùng núi Alpstein. Vị bia Appenzeller Bier không lẫn vào đâu được nhờ vào nguồn nguyên liệu được chọn thật cẩn thận và cả niềm đam mê của nhân viên nhà máy bia chúng tôi.